Türkiye ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
Read

Türkiye ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği

by hakan karakaya

DÜNYA’DA VE TÜRKĠYE’DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ILO genel direktörü Juan Somavia’nin Ģu sözü iĢ sağlı konusundaki dünyadaki ve ülkemizdeki durumu özetler mahiyettedir: “ İş dünyasında birçok cephede ilerleme kaydedilmiştir. Ancak işle ilgili ölümler, kazalar... More

Read the publication