26905711-teori-39
Read

26905711-teori-39

by hakan karakaya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Elle Taşıma Đşleri Yönetmeliği (*11/02/2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, elle yapılan taşıma işlerinde iş... More

Read the publication