İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Read

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

by hakan karakaya

ĐŞYERĐ SAĞLIK VE GÜVENLĐK BĐRĐMLERĐ ĐLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK BĐRĐMLERĐ Temel Dayanak, Kuruluş Amacı, Yapısı ve Çalışanları : 4857 Đş Kanunu’nun değişik 81. maddesi aşağıdaki şekildedir: Đş sağlığı ve güvenliği hizmetleri “Madde 81-Đşverenler, devamlı... More

Read the publication