Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
Read

Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği

by hakan karakaya

1 KANUNLARDA ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ Đş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, Anayasa’nın ilgili hükümlerinden başka, Đş Kanunu, Borçlar Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Belediyeler Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sendikalar... More

Read the publication