31496788-DR-İş-Sağlığına-Epidemiyolojik-Yaklaşım
Read

31496788-DR-İş-Sağlığına-Epidemiyolojik-Yaklaşım

by hakan karakaya

ĐŞ SAĞLIĞINDA EPĐDEMĐYOLOJĐK YAKLAŞIM Sıra No / Konu 47 / Đş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım Amaç Đşyerinde kullanılabilecek epidemiyoloji, kayıt - istatistik ve araştırma yöntemlerini tanımak ve bu yöntemlere ilişkin temel kavramları öğrenmek. Öğrenim... More

Read the publication