26924430-teori-38
Read

26924430-teori-38

by hakan karakaya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu... More

Read the publication