34100612-DR-İş-Etiği
Read

34100612-DR-İş-Etiği

by hakan karakaya

ĐŞ SAĞLIĞI ETĐĞĐ Giriş Çalışma sağlığı ve çalışma koşulları arasındaki ilişki antik çağlardan beri bilinen bir gerçek olmasına rağmen, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar ciddi düzenlemeler yapılmamıştır. Đlk defa... More

Read the publication