28297036-46-vardiyali-isler-ve-gece-calismasi-01
Read

28297036-46-vardiyali-isler-ve-gece-calismasi-01

by hakan karakaya

Postalar Halinde Đşçi Çalıştırılarak Yürütülen Đşlerde Çalışmalara Đlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 — Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına... More

Read the publication