26905730-teori-43
Read

26905730-teori-43

by hakan karakaya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği * (*16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden... More

Read the publication