26904360-teori-28-2
Read

26904360-teori-28-2

by hakan karakaya

0 ĐŞ SAĞLIĞINDA ĐLETĐŞĐM 1. TANIM ve ÖNEMĐ Đletişim (communication); etimolojik olarak kökenini, Latince “communucare = ortak kılma” sözcüğünden alan ( türetilen ) bir sözcük olup, insanlar arasında ortak görüş, düşünce, anlayış ve davranış oluşturma... More

Read the publication