26905688-teori-31
Read

26905688-teori-31

by hakan karakaya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜVENLĐK VE SAĞLIK ĐŞARETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ* (*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde... More

Read the publication