Ιστορία β γυμνασίου - Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Read

Ιστορία β γυμνασίου - Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

by Panagiotis Kappas

Κεφάλαιο 1ο : Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717) Επιμέλεια: Κάππας Παναγιώτης Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ποια μέτρα έλαβε ο Κωνσταντίνος Α’ προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία; Το Βυζάντιο συνδέει την... More

Read the publication