AYUDAME A SER MUJER QUE SOY
Read

AYUDAME A SER MUJER QUE SOY

by Sooyeon Jung Kim

Chào bu i sáng t t c , b n bè trên CALAMÉO là h .ổ ấ ả ạ ọ Tôi là m t ph n tr 31 tu i, b n đ a c a thành ph c a mùa xuân và Marinera Norteñaộ ụ ữ ẻ ổ ả ị ủ ố ủ transsexual là Trujillo đ p Peru ( châu M Latin).ẹ ở ở ỹ Tôi hy v ng s tìm th y nhi u b n bè... More

Read the publication