đỉnh hương đá
Read

đỉnh hương đá

by alidereces alidereces

Sản phẩm cuốn thư đá Sau đây là những chủ trương phát triển cũng như hướng đi của chúng tôi. Về chất liệu: đây là yếu tố quan trọng để tạo nên một sản phẩm đá nói chung và Lư hương đá nói giêng nói. Chất đá đẹp là phải đồng màu, không nứt vỡ ít vân. Đá phải... More

Read the publication