Jinnat ka badshah sinhala (Jinnat ka Badshah)
Read

Jinnat ka badshah sinhala (Jinnat ka Badshah)

by Ilyas Qadri Ziaee

Jinnat ka badshah sinhala (Jinnat ka Badshah)

Read the publication