Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji
Read

Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji

by Sławomir Dorocki

Prace Komisji GeoGrafii Przemysłu nr 16 WarszaWa–KraKóW 2010 słaWomir dorocKi Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji WproWadzenie... More

Read the publication