ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКІСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ ГОСПОДАРСТВ НУБІП УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
Read

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКІСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ ГОСПОДАРСТВ НУБІП УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

by z

УДК 631.95:631.4/.5(477.41) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКІСТІ АГРОЛАНДШАФТІВ ГОСПОДАРСТВ НУБІП УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ З ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ ХОЗЯЙСТВ НУБИП УКРАИНЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ОПТИМИЗАЦИИ THE EVALUATION OF... More

Read the publication