09 04
Read

09 04

by dz eldjazaireldjadida

‫ا‪Ÿ‬تعامل «‘ أاف أاسس غلوبال» يدخل ا‪ÿ‬دمة‬ ‫إاجراءات جديدة لطلب التأاشس‪Ò‬ة الفرنسسية بداية من اليوم‬ ‫اتهموا ا‪Ÿ‬ؤوسسسسة بخداعهم‪ ..‬زبائن «سسوفاك » يحتجون أامام ا‪Ÿ‬ديرية العامة‬ ‫أاششاروا إا‪ ¤‬تأاخر العديد من ا‪Ÿ‬ششاريع‬ ‫وضشعف اسشته‪Ó‬ك ا’عتماد... More

Read the publication