28tamuz5775
Read

28tamuz5775

by Choukroun David

40 ימי תפילה על ציונו הקדוש של הרב אלישיב ע"י גדולי הדור בעצמם שיעתירו ויתחננו על תורמי ועד הרבנים ועל נפש צאצאינו להצלחתם בזמן הבעל"ט, החל מיום ההילולא יום רביעי כ"ח תמוז תשע"ה More

Read the publication