ბუნება მე 2კლ
Read

ბუნება მე 2კლ

by londa lavrinenko

giorgi kvantaliani lela miqiaSvili buneba 2 maswavleblis wigni

Read the publication