samedimache 12072014
Read

samedimache 12072014

by maghribia ahdath

‫أقاويل‬‫ل‬‫با‬ ‫ولي����س‬ ‫بالفعل‬ ‫م�س���تهدف‬ ‫املغ���رب‬ .‫فقط‬ ،‫العبارة‬ ‫ب�رصيح‬ ‫قالها‬ ‫املغربي‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫احلكومي‬ ‫للمجل�س‬ ‫واملعطيات‬ ‫الدالئل‬ ‫وبوا�ض���ح‬ ‫ؤكد‬�‫ت‬ ‫ا�ستخباراتية‬ ‫«معلومات‬ .‫الفارط‬ ‫اخلمي�س‬ ،»‫البلد‬ ‫على‬... More

Read the publication