(20 12 2014)
Read

(20 12 2014)

by maghribia ahdath

‫مع‬ ‫امللكي‬ ‫التعامل‬ ‫يف‬ ‫نوعها‬ ‫من‬ ‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬ ‫هي‬ ‫�سابقة‬ ‫أن�سطة‬‫ا‬ ‫تعليق‬ ‫قرار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اجلمعة‬ ‫أتتنا‬‫ا‬ ،‫احلكومات‬ ‫إىل‬‫ا‬ ‫أندية‬‫ال‬‫ل‬ ‫العامل‬ ‫أ�س‬‫ا‬‫ك‬ ‫يف‬ ‫والريا�سة‬ ‫ال�سباب‬ ‫وزير‬ .‫الرباط‬ ‫ملعب‬ ‫ع�سب‬ ‫ف�سيحة‬ ‫يف‬... More

Read the publication