5891 (02 05  2016)  pdf
Read

5891 (02 05 2016) pdf

by maghribia ahdath

‫حفظ‬ ‫قوات‬ ‫ومهمة‬ ‫املغربية‬ ‫ال�صحراء‬ ‫حول‬ ‫أمن‬‫ل‬‫ا‬ ‫جمل�س‬ ‫قرار‬ ‫رفقة‬ ‫املغرب‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫جمهودات‬ ‫ثمرة‬ ‫هو‬ )‫(املينور�سو‬ ‫بها‬ ‫ال�سالم‬ ‫عمل‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬� ‫غري‬ .‫أمن‬‫ل‬‫ا‬ ‫مبجل�س‬ ‫أع�ضاء‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدول‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫أ�صدقائه‬� ‫امتنعت‬... More

Read the publication