פרק לדוגמא לאמונת עתנו י
Read

פרק לדוגמא לאמונת עתנו י

by Hosen Yeshuot

†‘›“ ›‘† Š™Šš“ ˜ˆ ‹Š“„†Š ‹„’ˆ ›‚š …Š Š“ ‚ ŽŠ™†“Šš š†‘‚ Šˆ†Š ™‚ †“š Š‚™ š †›‘š Š• †‰ ™šŠ Š‚— ‚™…

Read the publication