№ 5 (01.02.2014)
Read

№ 5 (01.02.2014)

by Denis Ryzhnjov

УЃАН ¤ЛКЕТ № 5 (136) Железин аудандыќ газетi 2011 жылѓы 2 шiлдеден шыѓады 2014 жыл 1 аќпан, сенбi Т № 5 (136) 2014 жыл 1 аќпан, сенбi БИЛIК ЕСЕП БЕРУДЕБИЛIК ЕСЕП БЕРУДЕ Ауыл əкімі μз есебін алдыњѓы есептік кездесуде кμтерілген мəселелерден бастады: -... More

Read the publication