№ 7 (15.02.2014)
Read

№ 7 (15.02.2014)

by Denis Ryzhnjov

УЃАН ¤ЛКЕ Т № 7 (138) Железин аудандыќ газетi 2011 жылѓы 2 шiлдеден шыѓады 2014 жыл 15 аќпан, сенбi Т № 7 (138) 2014 жыл 15 аќпан, сенбi ЖОЛДАУЃА ЌОЛДАУ ЖОЛДАУЃА ЌОЛДАУ 2012 жылы Тəуелсіздік мерекесі ќарсањында Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев халыќ ‰шін... More

Read the publication