№ 8 (22.02.2014)
Read

№ 8 (22.02.2014)

by Denis Ryzhnjov

УЃАН ¤ЛКЕ Т № 8 (139) Жоспарлау жиынында Жоспарлау жиынында Жазылу баѓасы: Жазылу баѓасы: Жеке адамдар ‰шін - 750 тг., Жеке адамдар ‰шін - 750 тг., Зањды т±лѓалар ‰шін - 1044 тг. Железин аудандыќ газетi 2011 жылѓы 2 шiлдеден шыѓады 2014 жыл 22... More

Read the publication