№ 6 (08.02.2014)
Read

№ 6 (08.02.2014)

by Denis Ryzhnjov

УЃАН ¤ЛКЕТ № 6 (137) Жазылу баѓасы:Жазылу баѓасы: Жеке адамдар ‰шін - 750 тг.,Жеке адамдар ‰шін - 750 тг., Зањды т±лѓалар ‰шін - 1044 тг. Железин аудандыќ газетi 2011 жылѓы 2 шiлдеден шыѓады 2014 жыл 8 аќпан, сенбi Т № 6 (137) 2014 жыл 8 аќпан, сенбi... More

Read the publication