Proves D'accés A Ensenyaments Esportius 2018
Read

Proves D'accés A Ensenyaments Esportius 2018

by Mercè Gil

E N S E N YA M E N T S E S P O R T I U S PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ Graduat/da en ESO o estudis equivalents En els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’aptituds esportives o acreditar el mèrit esportiu. ENSENYAMENTS ESPORTIUS Prova de... More

Read the publication