סיכונים
Read

סיכונים

by jacob shtark

‫סיכונים‬ ‫כשאתם‬.‫צוחקים‬ ‫אתם‬‫שיחשבו‬ ‫מסתכנים‬‫שאתם‬.‫שוטים‬ ‫כשאתם‬‫בוכים‬ ‫אתם‬‫שיחשבו‬ ‫מסתכנים‬‫ש‬‫א‬‫תם‬.‫רגשניים‬ ‫כשאתם‬.‫אוהבים‬ ‫אתם‬‫אהבה‬ ‫לכם‬ ‫יחזירו‬ ‫שלא‬ ‫מסתכנים‬ ‫כשאתם‬.‫חיים‬ ‫אתם‬.‫במוות‬ ‫מסתכנים‬ ‫שאתם‬.‫מקווים‬ ‫אתם‬.‫ביאוש‬... More

Read the publication