112 ორიგინალური გეომეტრიული ამოცანის ორიგინალური ამოხსნები
Read

112 ორიგინალური გეომეტრიული ამოცანის ორიგინალური ამოხსნები

by malkhazi jinisiani

ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ 1. По заданным катетам а и b определить биссектрису прямого утла. Решение. ;SSS ACDBCDABC ∆∆∆ += ;45sin 2 1 45sin 2 1 2 1 °+°= cc blalab ( );45sin balab c +°= ( ) . 2 45sin ba ab ba ab lc + = °+ = 2. В прямоугольном треугольнике... More

Read the publication