კომაროვის სკოლის ამოცანათა კრებული V კლასი
Read

კომაროვის სკოლის ამოცანათა კრებული V კლასი

by malkhazi jinisiani

1 ვლადიმირ komarovis Tbilisis fizika-maTematikis #199 sajaro skola m.jinWaraZe amocanaTa krebuli maTematikaSi V 2016

Read the publication