El Mihwar N° 1874 Du 18 11 2018
Read

El Mihwar N° 1874 Du 18 11 2018

by Walid Pipo

‫العدد‪ 1874 :‬الثمن‪ ١٠:‬دج ‪/‬الأحد ‪ 18‬نوفمرب ‪ 2018‬املوافق لـ ‪ 10‬ربيع الأول ‪ 1440‬هـ‬ ‫رئي�س الق�سم ال�سيا�سي بجريدة «اخلرب» غادرنا بعد �رصاع مع املر�ض‬ ‫«إنا هلل وإنا‬ ‫ال�صحافة اجلزائرية تفقد �أحد �أبرز �أقالمها وت�شيع جثمان حممد �رشاق �إلى مثواه... More

Read the publication