Christmas Dinner Dance
Read

Christmas Dinner Dance

by Neil Owen

CWE/EJ/17-18/10 27.11.17 Annwyl Riant/Warcheidwad Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu bod myfyrwyr y chweched dosbarth wedi trefnu Cinio Dawns Nadolig ar gyfer Nos Iau, 14 Rhagfyr. Er gwybodaeth, ni fydd staff yn bresennol yn y digwyddiad yma a mae’r digwyddiad... More

Read the publication