Нобли 6
Read

Нобли 6

by Тања Стојановски

1 1 Качарево је имало ту част да ове године буде д о м а ћ и н 4 0 - и х Олимпијских сеоских игара Србије. По речима др Предрага Г а в р и л о в и ћ а — председника Савеза за рекреативни спорт , најстарије спортске о р г а н и з а ц и ј е у... More

Read the publication