Ασκήσεις Μαθηματικής Οικονομικής Ανάλυσης.
Read

Ασκήσεις Μαθηματικής Οικονομικής Ανάλυσης.

by Marios Mon

1 Γεώργιος Κ. Σιάρδος ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Read the publication