ვაჭრობა და სავაჭრო გზები სამხრეთ კავკასიაა და ახლო აღმოსავლეთ შორის ძვ წთ Iii Ii ათასწლეულები (2016)
Read

ვაჭრობა და სავაჭრო გზები სამხრეთ კავკასიაა და ახლო აღმოსავლეთ შორის ძვ წთ Iii Ii ათასწლეულები (2016)

by დავით ცინცაძე

ვაჭრობა და სავაჭრო გზები სამხრეთ კავკასიაა და ახლო აღმოსავლეთ შორის ძვ წთ Iii Ii ათასწლეულები (2016) Шаншашвили Н., Нариманишвили Г., Нариманишвили Г. #Торговля и торговые пути между Южным Кавказом и Ближним Востоком (3-2 тысячелетия до н.э.) More

Read the publication