בית מרן חודש אייר
Read

בית מרן חודש אייר

by Media-Pro Israel

‫שלום‬ ‫אוהב‬ ,‫אהרן‬ ‫של‬ ‫מתלמידיו‬ ‫הוי‬ ,‫אומר‬ ‫הלל‬ ,)‫י"ב‬ ‫משנה‬ ‫(פ"א‬ ‫אבות‬ ‫בפרקי‬ ‫נאמר‬ ‫אמרו‬ ‫שכך‬ ‫אהרן‬ ‫של‬ ‫מידתו‬ ‫ומהי‬ .‫לתורה‬ ‫ומקרבן‬ ‫הבריות‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ,‫שלום‬ ‫ורודף‬ ‫הולך‬ ‫היה‬ ,‫זה‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫מריבה‬ ‫שעשו‬ ‫אדם‬ ‫בני‬... More

Read the publication