בית מרן חודש סיון
Read

בית מרן חודש סיון

by Media-Pro Israel

‫התורה‬ ‫מדגישה‬ ‫מדוע‬ ."‫סיני‬ ‫במדבר‬ ‫משה‬ ‫אל‬ '‫ה‬ ‫"וידבר‬ ‫כשאר‬ ‫לכתוב‬ ‫היה‬ ‫מספיק‬ ,‫במדבר‬ ‫משה‬ ‫עם‬ ‫דיבר‬ ‫שהקב"ה‬ ‫באה‬ ‫שהתורה‬ ‫אלא‬ ?"‫לאמר‬ ‫משה‬ ‫אל‬ '‫ה‬ ‫"וידבר‬ ‫התורה‬ ‫פסוקי‬ ‫התורה‬ ‫מקבל‬ ‫להיות‬ ‫שזכה‬ ,‫ע"ה‬ ‫רבנו‬ ‫משה‬... More

Read the publication