BİD'AT EHLİ TEKFİR OLUNUR MU? Şeyhulİslam İbn Teymiyye
Read

BİD'AT EHLİ TEKFİR OLUNUR MU? Şeyhulİslam İbn Teymiyye

by kitab sunnet

BİD'AT EHLİ TEKFİR OLUNUR MU? Şeyhulİslam İbn Teymiyye Bid'at ehli arasında da zındık münafıklar vardır; işte bunlar kâfirdir. Ve böyleleri, Râfızîler ile Cehmiyye arasında çoktur. Bunların reisleri de zındık münafıklardır. Aynı şekilde "rafz"... More

Read the publication