עיון פברואר 2014
Read

עיון פברואר 2014

by Nathaly Medvinsky

‫-עיון‬ ‫ספר‬ ,‫אוחיון‬ ‫אברהם‬ ‫שטרם‬ ‫סיפורים‬ ‫אסופת‬ : ‫אבא‬ ‫מבית‬ ‫סיפורים‬ ‫חייה‬ ‫וסיפור‬ ‫עדותה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ...‫נודעו‬ ‫מרן‬ ‫של‬ ‫בתו‬ ‫טולידאנו‬ ‫שרה‬ ‫הרבנית‬ ‫של‬ 19613/ 1 ‫-עיון‬ ‫ספר‬ ‫בנבנשתי‬ ‫מירון‬ , ‫הצלבנית‬ ‫בתקופה‬ ‫ואתריה‬... More

Read the publication