3 квартал
Read

3 квартал

by Варвара Иванова

Додаток І до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» Щ Ц1----------------- Дата (рік, місяць, число) В іл ь н я н с ь к а з а га л ь н о о с в ітн я ш к о л а І-ІІІ с т у п е н ів №... More

Read the publication