بازرگانیی سەردەم ژمارەی 186
Read

بازرگانیی سەردەم ژمارەی 186

by Mhamad Kalary

‫‌کات‬ ‫ه‬‫‌رید‬ ‫ه‬‫د‬ ‫‌بی‬ ‫ه‬‫‌ر‬ ‫ه‬‫ع‬ ‫و‬ ‫کوردی‬ ‫زمانی‬ ‫دوو‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫جارێک‬ ‫رۆژ‬ 15 ‫‌ولێر‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫‌سازیی‬ ‫ه‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫بازرگانی‬ ‫‌ژووری‬،‫‌ییه‬ ‫ه‬‫پیش‬ ‫رۆشنبیری‬ ‫‌کی‬ ‫ه‬‫‌ی‬ ‫ه‬‫رۆژنام‬ 186 ‫ژمارە‬ 2015 ‫دووەمی‬ ‫تشرینی‬ ‫دەیەم‬ ‫ساڵی‬... More

Read the publication