Microsoft Publisher
Read

Microsoft Publisher

by Nermin Bayramova

İnformatika n dir? ə • . İnformatika – veriş nl rin yaradılması, ə ə saxlanılması, ks etdirilm si, canlandırılması, emalı ə ə v ötürülm si qaydalarını hesablama texnikasının ə ə vasit l ri il sisteml şdir n, h mçinin bu ə ə ə ə ə ə vasit l rin v onların... More

Read the publication