gẻ
Read

gẻ

by Anh Tuan

STT Chiều Rộng/m Chiều Dài/m Số Lượng Cửa Kính Tổng Khối Lượng/m2 VÁCH ĐỨNG LỚN 1. 700 2. 350 16 63. 92 1. 000 2. 350 2 4. 7 1. 700 1. 700 1 2. 89 CÁCH NGANG LỚN 1. 100 1. 950 16 34. 32 1. 100 1. 000 2 2. 2 VÁCH NHỎ ĐÁY 0. 750 1. 900 18 25. 65 0. 750 1. 000... More

Read the publication