דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 10 | אלול תשע״ח
Read

דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 10 | אלול תשע״ח

by Moshe Kakon

גליון אלול תשע״ח | מה בגליון? דבר תורה לכבוד חודש אלול מאת הרב יניב חקק | פרויקט בתי הכנסת עם המניין התימני מ״עורי צפון ובואי תימן״ | זמני הסליחות בקריית שמונה | עדכונים על מה שקורה ויקרה בקהילה הצעירה | הטור של צוד בדיחי על החוויות ממניין הסליחות של הרב... More

Read the publication