דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 13 | כסלו תשע״ט
Read

דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 13 | כסלו תשע״ט

by Moshe Kakon

‫ ‫גליון מס׳ ‪ | 13‬כסלו תשע״ט‬

Read the publication