דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 7 | סיוון תשע״ח
Read

דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 7 | סיוון תשע״ח

by Moshe Kakon

‫ּכּורי ַמ ֲע ֶשׂיָך ֲאׁ ֶשר‬ ‫"וְ ַחג ַה ָּק ִציר ִּב ֵ‬ ‫ִּתזְ ַרע ַּב ָּש ֶׂדה"‬ ‫שדה חיטה בגליל‬ ‫גליון מס׳ ‪ | 7‬סיוון תשע״ח‬ ‫על ראש שמחתנו‬ ‫התוכן הוא המלך‬ ‫קרה וקורה בקהילה >‬ ‫יום ירושלים וחג השבועות‬ ‫בראי יצירה מקומית‬ ‫‪6‬‬ ‫מיכל לאופר מלמדת... More

Read the publication