דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 12 | חשוון תשע״ט
Read

דעת המקום | עלון הקהילה הצעירה קריית-שמונה | גליון מס׳ 12 | חשוון תשע״ט

by Moshe Kakon

מה בגליון? דבר תורה של צחי מיכאלי על אחרי החגים | פרויקט בתי הכנסת עם בית כנסת עוזיאל | כל מה שקורה בקהילה | לוח שנה שנתי עם כל אירועי הקהילה - חפשו אותו בבתי הכנסת! | הרהורים של אחרי החגים | צוותים חינוכיים מבתי הספר מדברים על אתגרים עם ילדים | הטורים... More

Read the publication