471 559
Read

471 559

by אשדיר

‫והסביבה‬ | ‫תקווה‬-‫גני‬ | ‫אונו‬-‫קריית‬ | ‫שמואל‬-‫גבעת‬ | ‫תקווה‬-‫פתח‬ ‫הדתי‬‫לציבור‬‫האזורי‬‫העיתון‬ 559 ‫גיליון‬ | ‫תרומה‬ | 2.3.2017 ‫תשע"ז‬ ‫באדר‬ '‫ד‬ ‫חמישי‬ ‫יום‬ ,‫בס"ד‬ ‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫וזועמים‬ ‫מתוסכלים‬ ‫שמואל‬ ‫בגבעת‬ ‫תושבים‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬... More

Read the publication